Азональні


Азональні - поширення будь-якого природного явища поза зв'язком з зональними особливостями конкретної території. Зазвичай Азональні обумовлена геологічною структурою, тектонічним режимом, морфоструктури рельєфу та іншими ендогенними факторами. Азональні - одна з головних фізико-географічних закономірностей. Наслідками азональності є відмінності в кліматі, водному режимі, ґрунтах і органічному світі. Азональні поряд з зональністю визначає формування структури природних територіальних комплексів. греч.A - не + Zone - пояс, зона

Ви переглядаєте інформацію про АзональніСхожі запити: