Фесенко Іван Федорович


Фесенко, Іван Федорович, син диякона (потім священика) Миргородський. у. (Полтавськ. Губ.). Рід. ок. 1846 Навчався в Полтавськ. дух. сем-рії; курсу не закінчив. Потім навчався в Ніжинському. ліцеї, звідки перейшов в кінці 1860-х р.р. в Петербурзькому. ун-т; був на юридичну. фак-ті. В кінці 1860-х - поч. 1870-х рр (Влітку?) Працював в Харківському. гуртку молоді, організованому Їв. Н. і Я. І. Ковальський; читав лекції з политическ. економії. Під час перебування в Петербурзькому. ун-ті був дом. учителем Дм. А. Лизогуба, на якого мав великий вплив. Було узгоджено до залишення при ун-ті по кафедрі политическ. економії, але в Наприкінці 1872 року - поч. 1873 р залишив ун-т, що не закінчивши курсу, і разом з Д. Лизогубом поїхав закордон. Не приєднався до бакуністи, ні до лаврісти, так як мав докладно вивчити "Капіталом" Маркса; був одним з перших російських марксистів. Восени 1874 р повернувся з Д. Лизогубом в Росію; був разом з ним заарештований на кордоні внаслідок доносу Г. Трудніцкого, в якому говорилося про його приналежність до закордонного. кухоль братів Жебуньова. Притягнутий до дізнання у справі про пропаганду в імперії (193). Оселився в Києві, де перебував під наглядом поліції. Восени 1874 року - весною 1875 р стояв на чолі пропагандистські. гуртка (в нього входили Сокович, Л. Дейч, Соколов, Т. Квятковський і ін.). Був прихильником пропаганди серед раціоналістичний. сект. Весною 1875 р вів пропаганду серед молокан в одній з південних губерній; потрапив до "шелапутам", якими було прийнято за пророка. Заарештовано весною 1875 р за пропаганду; близько року просидів у в'язниці, після чого випущений на поруки. Після виходу з в'язниці жив в Петербурзі, де за розпорядженням поч-ка Петербурзького. губ. жанд. упр-ня від 3 липня 1876 р підпорядкований негласного. нагляду. За вис. пов. 19 февр. 1876 р справа про нього за звинуваченням у приналежності до гуртка братів Жебуньова дозволено в администр. порядку з підпорядкуванням негласного. нагляду. Відігравав значну роль серед молоді і робітників в Петербурзі ( "Т-во друзів" М. Натансона-Н. Хазова?); читав лекції з политическ. економії. У 1877 (?) Р одружився на Мар. Гр. Дейч і разом з нею в 1878 р виїхав на південь внаслідок хвороби. Внаслідок политическ. неблагонадійності підпорядкований в Одесі з 3 листопада 1878 р негласного. нагляду. Служив наглядачем у Одеськ. сирітських. уч-ще. За розпорядженням Одеського. ген.-губернатора арештований 24 Січня. 1880 р.; звинувачувався в пропаганді "соціально-революційного. навчань". Через хворобу залишений на волі, але призначався в февр. 1880 р до висилки під нагляд поліції в Сх. Сибір. Залишений в Одесі під гласн. наглядом внаслідок важкої хвороби (туберкульоз). За постановою Осіб. наради від 12 Грудня. 1881 р термін нагляду визначено у чотири роки. Помер в Одесі в січні. 1882 р Довідки (Ів. Фесенко, Ів. Ільїн, В. Петров, А. Сахаров, М. Фесенко, Хоржевскій). - Доповіді 1876 I, 28. - Справ. листок. - Відомості: по Петербурзькому. градоначальству (1876-1878); по Одеськ. градоначальству (1879). - Справа м-ва юстиції, II кут. відділ., & # x2116; 8305 (1880). - Огляд, III, 39. - Бурцев, За сто років, II, 85. - Словник Граната, т. 40 стор. 109110192 (Автобіографії Л. Гр. Дейча, Е. Н. Ковальської). Л. Дейч, За півстоліття, ч. I, 43-90 (Стаття: Як ми в народ збиралися). - Л. Дейч, "Укр. Євр." 1911 XI (Один з перших російських марксистів. З періоду ходіння в народ). В. Дебогорій-Мокрієвич, Спогади, 176. - В. Богучарський, Активне народництво 70-х р.р. (Ук.). - Л. Дейч, Д. А. Клеменц, 6. - Л. Дейч, Ходіння в народ, 4 сл., 37 сл. - Л. Дейч, Г. В. Плеханов, I, 1421 сл. - Л. Дейч, За півстоліття, I, 123-126; II, 61 сл. (Відгуки: "Кат. І Сс." 1924 I (8), 273; 1926 IV (25), 276 - (277). - О. Аптекман, Земля і Воля (Ук.). - Г. Плеханов, твори, III, 140 сл. (рос. робочий в революц. русі). - П. Лавров, Народники-пропагандисти (Ук.). "Вперед" & # x2116; 2 (1875), 43 (За документами внутрен. політики рос. уряду). - "Народн. Воля" VIII-IX (1882) (Хроніка арештів) (Література парт. "Нар. Воля", 529). - М. Попов, "Був." 1907 році, V, 275 (З мого революц. минулого). - І. Джабадарі, "Був." 1907 році, IX, 174 (Процес 50-ти). - "Був." II (1917), 167 (З автобіографії В. Н. Фігнер). - Л. Дейч, "Був." XIII (1918), 124 (Молодість Г. В. Плеханова). - Група "Звільнення праці". Збірник, III, 211 (Листи А. Зунделевіча до Л. Дейча); стр. 104 (Л. Дейч, Я. Стефанович серед народовольців). - "Ист.-Рев. Збірник" III (1926) (Ук.) (Е. Корольчук, З історії пропаганди серед робітників Петербурга у втор. пол. 70-х р.р.). - Є. Ковальська, "Кат. і Сс." 1926 I (22), 31 (З моїх спогадів). - Д. Кузьмін[Е. Колосов], "Кат. і Сс. "1926 III (24), 255256 (Як не треба вивчати історію). - А. Бібергаль," Кат. і Сс. "1926 VII-VIII (28-29), 122 (Спогади про демонстрації на Казанської. площі).

Ви переглядаєте інформацію про Фесенко Іван ФедоровичСхожі запити: