Блонський Пав. Петро


Бло & # x301; нський Пав. Петро. (1884-1941) - педагог і психолог. У 1907 закінчив ист.-філол. ф-т Київського ун-ту. Наук. і пед. діяльність починав як історик філософії (див., напр., кн. "Філософія Гребля". М., 1918). Надалі багатосторонні інтереси вченого зосередилися на проблемах навчання і виховання. У психології Б. відстоював генетич. метод вивчення та "об'єктивні" форми досл. психіки ( "Нарис науч. психології", 1921). У педагогіці вчений розробив концепцію трудової політехн. школи, сповнену пафосом індустріалізму і активних методів навчання (див. монографію "Трудова школа", 1919). Б. щиро співвідносив свої ідеї з теорією і практикою "соціалістичної. Стр-ва". У 20-х - поч. 30-х рр. був одним з найвизначніших предст. батьківщин. педології (комплексного вивчення дитинства; см. такі його роботи, як "Педологія" (вид. 192519341936), "Вікова педологія" (1930 і ін.). Після опублікування постанови ЦК ВКП (б) від 4 липня 1936 "Про педологіч. перекручення в системі Наркомпросом" Б. разом з ін. прихильниками цього оголошеного "буржуазною лженаукою" напряму (зокрема, з уже покійним до цього часу Л. С. Виготським) піддався жорстокій цькуванні у пресі. в результаті його тр., з яких брало мн. входять в зол. фонд суч. світ. психології, виявилися на мн. роки вилучені в нашій країні з науч. ужитку. Соч.: Избр. педагогічні та психологічні твори: у 2 т. М., 1979 .

Ви переглядаєте інформацію про Блонський Пав. ПетроСхожі запити: