Морг


Морг - спеціальне приміщення при лікарнях, судово-медичних установах для зберігання, впізнання, розкриття і видачі трупів для поховання. У лікарнях розтин проводять у патологоанатомічних відділеннях. Morgue

Ви переглядаєте інформацію про МоргСхожі запити: